Bir Sayfa Seçin

İlkokul düzeyinde eğitim veren okullarla ilgili yorumlar genellikle öğretmenlerin alanlarında yetkinliği ve benzeri alanlarla ilgilidir. Kanada İlkokulu’na dair olumsuz gelen yorumlar da paralel bir eğilim gösteriyor ve okul bu alanda dünyanın en iyilerini takip ederek sistemini geliştiriyor.

İyi Eğitimli Öğretmenler

Yüksek kaliteli bir eğitim aynı zamanda öğretmenlerinin iyi eğitim almalarıyla sağlanabilir. Finlandiya, Çin ve Singapur gibi ülkelerdeki öğretmenlerin eğitim düzeylerinin yüksek olması, aynı zamanda bu ülkelerdeki genel eğitim kalitesini artıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu ülkelerde eğitim çok önemlidir ve öğretmenler toplumun en saygıdeğer üyeleri arasında kabul edilir. Öğretmen olmak için başvuranların sadece çok azı kabul edildiği için bu anlamda kalite daha üst seviyelere çıkar.

Farklı Sistemleri Var

Finlandiya, Singapur veya Çin, birbirleriyle karşılaştırıldığında farklı eğitim sistemlerini uyguladıkları görülür. Finlandiya, az sayıda test ve sınava dayalı bir öğrenme modeli kullanırken, Singapur ve Çin çok sayıda sınavla ezbere öğrenme modelini uygular. Buna karşılık her üç ülkenin de diğerleriyle karşılaştırıldığında büyük aşama kaydettikleri görülebilir.