Bir Sayfa Seçin

Çocuklarımızın eğitim süreçlerinde genç kuşakların birlikte nasıl ilerleyeceği ve organize bir şekilde başarıya ulaşabilecekleri başından sonuna dikkate alınması ve üzerinde alışılması gereken bir konudur. Bu önemli hususa dayanarak gelecek nesillerin faydası adına Kanada okullarında doğruluk ve uzlaşma anlayışını esas alan bir eğitim sistemi benimsenmiştir.

Kültürler arası anlayış, empati ve karşılıklı saygı için öğrenci bilincinin arttırılması adına, Kanada okullarının eğitim sistemi insan hakları ve sosyal adalet girişimlerini öğretmeye odaklıdır. Bunun nedeni, doğruluk ve uzlaşma anlayışının tüm öğrenci ve eğitimcilerin ihtiyaç duyduğu ruhsal ve duygusal bir yolculuk oluşudur. Bu yolculuk için uygulanabilecek bazı stratejiler vardır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

  • Tüm öğrencilerin katılabileceği etkinlikler oluşturarak çocuklarda bir arada ve birlik olma anlayışını güçlendirmek.
  • Kültürel anlamda yalnızca sınıf odaklı değil, okul duvarlarının dışında kalanları da öğretmek.
  • Özünde şefkat ve anlayış olan projeler gerçekleştirerek çocukların bu projelerde aktif rol almasını sağlamak.
  • Çocukların aralarındaki ilişkileri derinleştirecek deneyimsel faaliyetlere katılmak.
  • Bireysel ve kolektif büyümenin, yaşamın fiziksel, duygusal, entelektüel, ve ruhsal yönlerini içeren bütüncül bir model kullanılarak ocuklara aktarılması.

Öğrencileri için doğruluk ve uzlaşmayı modelleme konusunda öğretmenler aktif katılımcılar olarak tüm bu süreçleri planlar. Öğrencilerin hem mesleki gelişimine katkıda bulunacak; hem de travma, neşe, öfke, çözülme veya bu ruhsal yolculuk boyunca deneyimleyebilecekleri tüm duygu ve faktörleri paylaşabilecekleri bir destek ağı sağlarlar. Buna örnek olarak sanat terapileri, fiziksel ve ruhsal ilk yardım bilgilendirmeleri veya duygusal ve ruhsal zekayı geliştirecek birçok uygulamadan bahsedilebilir. Bu öğretiler sayesinde çocuklarda kültürel anlayış, empati gibi alanlarda anlamlı farkındalık ve bilgisel düzey desteklenecek ve artacaktır.

Genel olarak pedagoji ve kaynaklar esas alınarak öğrencilerde birlikte ilerleyiş, birlik olma, kültürler arası anlayış gibi konularda farkındalık yaratmak genç nesillerin nasıl ilerleyeceğini değiştirmek için kritik öneme sahiptir. Genç kuşakların bilinç düzeyini en yüksek seviyeye çıkararak aydınlık bir gelecek yaratmak için Kanada okulları doğruluk ve uzlaşma anlayışını temel alan bir öğrenim süreci planlamaktadır.