Bir Sayfa Seçin

Günümüzde çocuklarımızın yaşadığı en yaygın psikolojik sıkıntıların başında anksiyete ve depresyon gelmektedir. Anksiyete ve depresyonu önlemenin yolu ise pozitif zihinsel sağlığı korumaktan geçiyor. Çocukların psikolojik güvenliğini sağlama konusunda ise başlıca görev ebeveynlere ve okul görevlilerine düşüyor. Psikolojik sorunlarla bağlantılı tek bir neden olmasa da, stresli bir durumla karşı karşıya kalındığında ebeveynler ve eğitimciler çocukların zihinsel sağlık durumlarını güçlendirici faktörlerle desteklemeye odaklanmalıdır. Kanada okullarının eğitim politikası da her zaman bu güçlendirici faktörleri esas alarak planlanmaktadır. Peki bu güçlendirici faktörler neler olabilir?

  • Olumlu benlik saygısı
  • Fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve kaliteli uyku içeren yaşam tarzları
  • Uyumlu aile ilişkileri
  • Öğrenmeyi destekleyici okul ortamları
  • Olumlu öğrenci-öğretmen ilişkileri

Uzmanlar;  bu gibi sorunların önüne geçebilmenin günlük stres yönetimi ve fiziksel aktiviteler gibi çözüm yöntemleri kullanılarak mümkün olduğu konusundan hemfikirler. Kanada okulları da öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iyileştirici ve psikososyal destek türlerini içeren sistemler geliştirmiştir.

Yeterlilik Duygusu ve Pozitif Zihin Sağlığı Geliştirme

Çocukların zihinsel sağlığını korumasının başlıca yolu zorlu hedef ve görevleri yerine getirmekten geçer. Bu şekilde çocukların kendi kendine yeterlilik duygusu gelişecektir. Bu duygunun gelişmesi ve stresli durumlarla başa çıkma ve bunlardan kurtulma olanağı için öz düzenleme gereklidir. Kanada okullarında öğrencilerin hem psikososyal güvenliğini sağlamak hem de her öğrenci için farklılaşan ihtiyaçları karşılayacak uygun uygulamalar benimsenmiştir. Bu uygulamalar ve aşağıda belirteceğimiz adımlar bir araya geldiğinde ise çocuklarımızın psikososyal güvenliği büyük ölçüde sağlanacaktır:

  • İstenmeyen duyguların belirlenmesi; bu duygular fiziksel, zihinsel ya da duygusal mı?
  • Stresin kök nedenini belirleme
  • Stres sebeplerini önlemek veya azaltmak için hangi değişikliklerin yapılabileceğini belirlemek
  • Stresli durum veya sorunla başa çıkmak veya uyum sağlamak için stratejiler önermek
  • Durumdaki gelişmeleri izleme

Bir çocuk düşüncelerini daha olumlu bir ışık altında yeniden çerçevelemeyi öğrendiğinde, eylemleri ve duyguları buna uygun olacaktır. Zihinsel sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmamak için çocuklar kendi başarılarını arttırma tekniklerini ve stresli durumlarla başa çıkma yeteneklerini arttırma tekniklerini sağlamalıdırlar. Okullarda da öğrencilere kapsamlı bir sağlıklı yaşam desteği sağlanmalıdır. Kanada okulları, tün bu unsurları göz önünde bulunduran öğrenci odaklı bir eğitim sunmaktadır.