Bir Sayfa Seçin

Beden eğitiminin öğrencilerin refahı ve akademik başarısı üzerindeki etkisi sürekli olarak araştırmalara konu edilen ve olumlu görüşler içeren bir konudur. Matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler gibi çekirdek müfredat dersleri için daha fazla öğretim zamanı sağlamak için kaliteli fiziksel aktivitelere yönelik zamanın azaltılması, fiziksel aktivitelerin sağlık sonuçları ve okul başarısı konusundaki olumlu yararları göz önüne alındığında verimsizdir. Öğrencilerin öğrenmelerini en üst düzeye çıkarmak adına Kanada okulunda fiziksel aktiviteler sürekli olarak desteklenmektedir.

Birçok araştırma, sağlıklı öğrencilerin daha iyi öğrendiklerini doğrulamaktadır. Bir öğrencinin yaşına, beceri seviyesine, kültürüne ve benzersiz gereksinimlerine göre hazırlanmış programları tanımlamak için kaliteli beden eğitimi terimi kullanılır. Bu kavram, öğrencilerin refahını ve akademik başarılarını arttırmak için belirli süreler içinde organize edilmiş fiziksel aktiviteleri içerir ve açıklar.

Dünyada okullarda kaliteli fizik programlarının eğitim süresi, daha yüksek akademik başarı elde etmenin önünü açacağı düşüncesiyle, diğer ders alanlarına öncelik vermek amacıyla azaltılmaktadır. Ancak bu konuda yapılan araştırmalar fizik eğitiminin öğrenci başarısı üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını, aksine öğrenmeyi güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde önemli bir payı olması dolayısıyla Kanada okulları fiziksel aktivitelere ayrılan süreler konusunda da titizlikle çalışarak planlamalar yapmaktadır. Araştırmalar fiziksel aktivitelerin öğrencilere fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel faydalar sunduğunu gösteriyor:

  • Kaliteli fizik eğitimi öğrencilerin; fiziksel aktivitelerin sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmelerine, çeşitli fiziksel aktivitelere katılmalarına ve aktif bir yaşam tarzını gündelik yaşamlarının özüne adapte etmelerine yardımcı olacak çeşitli beceriler kazanmalarına yardımcı olduğunu anlamalarını sağlar.
  • Kaliteli fizik eğitimi, öğrencilere başkalarıyla sosyalleşme ve iletişim, hoşgörü, güven, empati ve başkalarına saygı gibi farklı becerileri öğrenme fırsatı sunar. Ayrıca işbirliği, liderlik, uyum ve sorumluluk dahil olmak üzere olumlu takım becerilerini de öğrenirler. Spor yapan ya da diğer fiziksel aktivitelere katılan öğrenciler çeşitli duygular yaşar ve stresli, zorlu ya da acı verici durumlarla daha iyi baş etmeyi öğrenirler.
  • Fiziksel kalite artışı, zihinsel sağlığın iyileştirilmesi ile de ilişkilendirilebilir. Çünkü artan aktivite, stres, anksiyete ve depresyonun azaltılması gibi psikolojik faydalar sağlar. Ayrıca öğrencilerin duygularını yönetmek için stratejiler geliştirmelerine ve özgüvenlerini arttırmalarına yardımcı olur.
  • Araştırmalar, fiziksel aktivitenin bir sonucu olan kan akışının artmasının beyni uyarabildiğini ve zihinsel performansı arttırabileceğini gösterme eğilimindedir. Hareketsizlikten kaçınmak, öğrencilerin enerji ve konsantrasyonlarını da arttıracaktır.

Öğrencilerinin geleceğini ve maksimum faydasını düşünen Kanada okullarında, fiziksel aktivitelerin sağlık ve okul başarısı konusundaki olumlu yararları her zaman göz önüne alınmakta ve çekirdek müfredat dersleri için daha fazla süre kazanmak adına bu aktivitelerde azaltma yapılmamaktadır.